Bach Bloesem Remedies: alle 38

De werking van de bach bloesem remedies

Er zijn -zoals je hieronder ziet- veel verschillende klachten waarvoor je Bach bloesems kunt innemen. Bijvoorbeeld onzekerheid, angst, niet bij je eigen intuïtie kunnen blijven, problemen met keuzes maken, gebrek aan zelfvertrouwen of hopeloze gevoelens. Het mooie is dat je ook de positieve tegenpool in je hebt en de Bach bloesem je helpt om daarbij te komen. Kwaliteiten als zelf verzekerd zijn, moedig zijn, je eigen intuïtie voelen en volgen, keuzes kunnen maken en een gezonde dosis zelfvertrouwen komen dan boven.

Negatieve emoties worden niet onderdrukt door de remedies maar omgebogen in hun positieve variant. Er zijn geen bijwerkingen bekend bij het gebruik.

Het gebruikersflesje is 3 weken bruikbaar, wanneer u de aanbevolen hoeveelheid inneemt: minimaal 4 keer daags 4 druppels.

Hieronder staan alle Bach Bloesem Remedies met de reden waar je ze voor kunt innemen:

1. Agrimony/ Agrimonia eupatoria (Agrimonie) – groep 5
Zorgen achter humor en scherts verbergen, geen confrontatie aangaan, afleiding zoeken in gezelschap.

2. Aspen/ Populus tremula (Ratelpopulier Esp) – groep 1
Onverklaarbare angst, onbestemd voorgevoel.

3. Beech/ Fagus sylvatica (Beuk) – groep 7
Onverdraagzaamheid, kritisch en intolerant tegenover anderen, neiging tot projecteren.

4. Centaury/ Centaurium umbellatum (Duizendguldenkruid) – groep 2
Weinig wilskracht, gewillige dienaren, geen nee kunnen zeggen, gemakkelijk te imponeren, uit te buiten, te misbruiken.

5. Cerato/ Ceratostigma willmottiana (Loodkruid) – groep 2
Twijfelen aan eigen oordeel of besluit, terugkomen op besluiten, raad en bevestiging vragen aan anderen.

6. Cherry Plum/ Prunus cerasifera (Kerspruim) – groep 1
Angst voor innerlijke overgave, controleverlies, verlies zelfbeheersing, irrationele gedachten.

7. Chestnut Bud/ Aesculus hippocastanum (Paardekastanjeknop) – groep 3
Niets leren van ervaringen, voortdurende herhaling van dezelfde fouten.

8. Chicory/ Cichorium intybus (Wilde Cichorei) – groep 7
Snel afgewezen voelen, overheersend in de zorg voor anderen, egocentrisch, betuttelend, aandacht claimen.

9. Clematis/ Clematis vitalba (Bosrank) – groep 3
Onoplettendheid, dromerigheid, verstrooidheid, dreigend bewustzijnsverlies.

10. Crab Apple/ Malus pumila (Appel) – groep 6
De reinigingsremedie, zelfafkeer/ zelfafschuw, schaamte, gefixeerd op details, reinheidscomplex.

11. Elm/ Ulmus procera (Veld Iep) – groep 6
Tijdelijk overstelpt door over verantwoordelijkheid en gevoel voor ontoereikendheid.

12. Gentian/ Gentiana amarella (Gentiaan) – groep 2
Ontmoediging, pessimisme, terugval, ongeloof.

13. Gorse/ Ulex europaeus (Gaspeldoorn) – groep 2
Wanhoop, verslagenheid, niet meer durven hopen op herstel, bij chronische problemen of ziekte.

14. Heather/ Calluna vulgaris (Struikheide) – groep 4
Geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen, spraakzaam, zich vastklampen aan toehoorder.

15. Holly/ Ilex aquifolium (Hulst) – groep 5
Haat, afgunst, jaloezie, achterdocht, wraakgevoelens, driftbuien en agressiviteit.

16. Honeysuckle/ Lonicera caprifolium (Kamperfoelie) – groep 3
Nostalgie, heimwee, leven in het verleden, geen perspectief zien in de toekomst.

17. Hornbeam/ Carpinus betulus (Haagbeuk) – groep 2
Het ‘maandagmorgen’ gevoel, talmen, uitstellen, geestelijke vermoeiheid, geen plezier in alledaagse dingen.

18. Impatiens/ Impatiens glandulifera (Reuzenbalsemien) – groep 4
Ongeduld, irritatie, prikkelbaarheid, gespannenheid, hoog levenstempo.

19. Larch/ Larix decidua (Lariks) – groep 6
Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, minderwaardigheidsgevoel, verwachting te falen, „ik kan het niet?.

20. Mimulus/ Mimulus guttatus (Maskerbloem) – groep 1
Angst voor herkenbare dingen, verlegenheid, bedeesdheid, nervositeit.

21. Mustard/ Sinapis arvensis (Herik) – groep 3
Neerslachtig, droevig, overschaduwd door donkere wolk, onbekende oorzaak.

22. Oak/ Quercus robur (Zomer Eik) – groep 6
Onophoudelijke inspanning, van geen ophouden weten, moedig volhouden, dapper strijden tegen ziekte en/of tegenspoed.

23. Olive/ Olea europaea (Olijf) – groep 3
Uitgeput, afgemat, geestelijke en lichamelijke vermoeidheid, beroofd van energie.

24. Pine/ Pinus sylvestris (Grove Den) – groep 6
Schuldcomplex, zelfverwijt, zichzelf voortdurend verontschuldigen, ook voor fouten van anderen, geen eigenwaarde.

25. Red Chestnut/ Aesculus carnea (Rode Paardekastanje) – groep 1
Geobsedeerd door angstige overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.

26. Rock Rose/ Helianthemum nummularium (Zonneroosje) – groep 1
Paniek, schrik, uiterste/ levensbedreigende vrees, snel schrikken.

27. Rock Water/ Aqua petra (Bronwater) – groep 7
Strikte levenswijze, weinig flexibel, perfectionistisch, harde meester voor jezelf.

28. Scleranthus/ Scleranthus annuus (Hardbloem) – groep 2
Besluiteloosheid, weifeling, wisselende stemmingen, onevenwichtigheid.

29. Star of Bethlehem/ Ornithogalum umbellatum (Vogelmelk) – groep 6
Traumatische ervaringen, shock, alle effecten van droevig nieuws, schrik, ongeval.

30. Sweet Chestnut/ Castanea sativa (Tamme kastanje) – groep 6
Uiterste wanhoop, diepe neerslachtigheid, gebroken hart, zwart gat, geen uitweg meer zien.

31. Vervain/ Verbena officinalis (Ijzerhard) – groep 7
Overenthousiasme, fanatiek, sterke overtuigingen, zendingsdrang, in zichzelf gelovend.

32. Vine/ Vitis vinifera (Wijnrank) – groep 7
Heerszuchtig, dominant, onbuigzaam, tiranniek, geen tegenspraak duldend, arrogant, doorgaans goede leiders.

33. Walnut/ Juglans regia (Walnoot) – groep 5
Helpt oude banden verbreken en aanpassen aan overgangssituaties, nieuwe levensfase bijvoorbeeld puberteit, verhuizing, overgang, baby krijgen etc.

34. Water Violet/ Hottonia palustris (Waterviolier) – groep 4
Jezelf niet toestaan bepaalde emoties te uiten, trots, gereserveerdheid, graag alleen, hekel aan bemoeienis.

35. White Chestnut/ Aesculus hippocastanum (Witte Paardekastanje) – groep 3
Aanhoudende ongewenste zorgelijke gedachten, denken en piekeren overheerst, redeneren in gedachten.

36. Wild Oat/ Bromus ramosus (Ruwe Dravik) – groep 2
Helpt richting geven aan iemands levensbestemming, vinden van de rode draad in de levensbestemming.

37. Wild Rose/ Rosa canina (Hondsroos) – groep 3
Gebrek aan vitaliteit, passieve berusting, lusteloosheid.

38. Willow/ Salix vitellina (Wilg) – groep 6
Gevoel slachtoffer te zijn van het lot, verbittering, verbolgenheid, ‘arme-ik-gevoel’.

Tarief: Een consult duurt 1 uur en kost 55 euro. Een consult via skype of zoom kost 37,50 euro evenals een advies door vragen te stellen via de mail.

Bach Bloesem Remedies en de groepen

Dr. Edward Bach bestudeerde het gedrag en met name de stemmingen en emoties van mensen. Die deelde hij in zeven groepen in, namelijk:

1. Angst
2. Onzekerheid
3. Onvoldoende interesse in het hier en nu
4. Eenzaamheid
5. Overgevoeligheid
6. Moedeloosheid en wanhoop
7. Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.


**Bach bloesem remedies zijn geen geneesmiddelen maar natuurlijke extracten die geheel onschadelijk zijn. Ik beroep mij op het ‘recht van vrije meningsuiting’ voor de hierboven geschreven tekst.

Reacties zijn gesloten.