Bach Bloesem Remedies: alle 38

Hieronder staan alle Bach Bloesem Remedies met de reden waar je ze voor kunt innemen:

1. Agrimony/ Agrimonia eupatoria (Agrimonie) – groep 5
Zorgen achter humor en scherts verbergen, geen confrontatie aangaan, afleiding zoeken in gezelschap.

2. Aspen/ Populus tremula (Ratelpopulier Esp) – groep 1
Onverklaarbare angst, onbestemd voorgevoel.

3. Beech/ Fagus sylvatica (Beuk) – groep 7
Onverdraagzaamheid, kritisch en intolerant tegenover anderen, neiging tot projecteren.

4. Centaury/ Centaurium umbellatum (Duizendguldenkruid) – groep 2
Weinig wilskracht, gewillige dienaren, geen nee kunnen zeggen, gemakkelijk te imponeren, uit te buiten, te
misbruiken.

5. Cerato/ Ceratostigma willmottiana (Loodkruid) – groep 2
Twijfelen aan eigen oordeel of besluit, terugkomen op besluiten, raad en bevestiging vragen aan anderen.

6. Cherry Plum/ Prunus cerasifera (Kerspruim) – groep 1
Angst voor innerlijke overgave, controleverlies, verlies zelfbeheersing, irrationele gedachten.

7. Chestnut Bud/ Aesculus hippocastanum (Paardekastanjeknop) – groep 3
Niets leren van ervaringen, voortdurende herhaling van dezelfde fouten.

8. Chicory/ Cichorium intybus (Wilde Cichorei) – groep 7
Snel afgewezen voelen, overheersend in de zorg voor anderen, egocentrisch, betuttelend, aandacht claimen.

9. Clematis/ Clematis vitalba (Bosrank) – groep 3
Onoplettendheid, dromerigheid, verstrooidheid, dreigend bewustzijnsverlies.

10. Crab Apple/ Malus pumila (Appel) – groep 6
De reinigingsremedie, zelfafkeer/ zelfafschuw, schaamte, gefixeerd op details, reinheidscomplex.

11. Elm/ Ulmus procera (Veld Iep) – groep 6
Tijdelijk overstelpt door over verantwoordelijkheid en gevoel voor ontoereikendheid.

12. Gentian/ Gentiana amarella (Gentiaan) – groep 2
Ontmoediging, pessimisme, terugval, ongeloof.

13. Gorse/ Ulex europaeus (Gaspeldoorn) – groep 2
Wanhoop, verslagenheid, niet meer durven hopen op herstel, bij chronische problemen of ziekte.

14. Heather/ Calluna vulgaris (Struikheide) – groep 4
Geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen, spraakzaam, zich vastklampen aan toehoorder.

15. Holly/ Ilex aquifolium (Hulst) – groep 5
Haat, afgunst, jaloezie, achterdocht, wraakgevoelens, driftbuien en agressiviteit.

16. Honeysuckle/ Lonicera caprifolium (Kamperfoelie) – groep 3
Nostalgie, heimwee, leven in het verleden, geen perspectief zien in de toekomst.

17. Hornbeam/ Carpinus betulus (Haagbeuk) – groep 2
Het ‘maandagmorgen’ gevoel, talmen, uitstellen, geestelijke vermoeiheid, geen plezier in alledaagse dingen.

18. Impatiens/ Impatiens glandulifera (Reuzenbalsemien) – groep 4
Ongeduld, irritatie, prikkelbaarheid, gespannenheid, hoog levenstempo.

19. Larch/ Larix decidua (Lariks) – groep 6
Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, minderwaardigheidsgevoel, verwachting te falen, „ik kan het niet?.

20. Mimulus/ Mimulus guttatus (Maskerbloem) – groep 1
Angst voor herkenbare dingen, verlegenheid, bedeesdheid, nervositeit.

21. Mustard/ Sinapis arvensis (Herik) – groep 3
Neerslachtig, droevig, overschaduwd door donkere wolk, onbekende oorzaak.

22. Oak/ Quercus robur (Zomer Eik) – groep 6
Onophoudelijke inspanning, van geen ophouden weten, moedig volhouden, dapper strijden tegen ziekte en/of
tegenspoed.

23. Olive/ Olea europaea (Olijf) – groep 3
Uitgeput, afgemat, geestelijke en lichamelijke vermoeidheid, beroofd van energie.

24. Pine/ Pinus sylvestris (Grove Den) – groep 6
Schuldcomplex, zelfverwijt, zichzelf voortdurend verontschuldigen, ook voor fouten van anderen, geen eigenwaarde.

25. Red Chestnut/ Aesculus carnea (Rode Paardekastanje) – groep 1
Geobsedeerd door angstige overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.

26. Rock Rose/ Helianthemum nummularium (Zonneroosje) – groep 1
Paniek, schrik, uiterste/ levensbedreigende vrees, snel schrikken.

27. Rock Water/ Aqua petra (Bronwater) – groep 7
Strikte levenswijze, weinig flexibel, perfectionistisch, harde meester voor jezelf.

28. Scleranthus/ Scleranthus annuus (Hardbloem) – groep 2
Besluiteloosheid, weifeling, wisselende stemmingen, onevenwichtigheid.

29. Star of Bethlehem/ Ornithogalum umbellatum (Vogelmelk) – groep 6
Traumatische ervaringen, shock, alle effecten van droevig nieuws, schrik, ongeval.

30. Sweet Chestnut/ Castanea sativa (Tamme kastanje) – groep 6
Uiterste wanhoop, diepe neerslachtigheid, gebroken hart, zwart gat, geen uitweg meer zien.

31. Vervain/ Verbena officinalis (Ijzerhard) – groep 7
Over enthousiasme, fanatiek, sterke overtuigingen, zendingsdrang, in zichzelf gelovend.

32. Vine/ Vitis vinifera (Wijnrank) – groep 7
Heerszuchtig, dominant, onbuigzaam, tiranniek, geen tegenspraak duldend, arrogant, doorgaans goede leiders.

33. Walnut/ Juglans regia (Walnoot) – groep 5
Helpt oude banden verbreken en aanpassen aan overgangssituaties, nieuwe levensfase bijvoorbeeld puberteit,
verhuizing, overgang, baby krijgen etc.

34. Water Violet/ Hottonia palustris (Waterviolier) – groep 4
Jezelf niet toestaan bepaalde emoties te uiten, trots, gereserveerdheid, graag alleen, hekel aan bemoeienis.

35. White Chestnut/ Aesculus hippocastanum (Witte Paardekastanje) – groep 3
Aanhoudende ongewenste zorgelijke gedachten, denken en piekeren overheerst, redeneren in gedachten.

36. Wild Oat/ Bromus ramosus (Ruwe Dravik) – groep 2
Helpt richting geven aan iemands levensbestemming, vinden van de rode draad in de levensbestemming.

37. Wild Rose/ Rosa canina (Hondsroos) – groep 3
Gebrek aan vitaliteit, passieve berusting, lusteloosheid.

38. Willow/ Salix vitellina (Wilg) – groep 6
Gevoel slachtoffer te zijn van het lot, verbittering, verbolgenheid, ‘arme-ik-gevoel’.

Bach Bloesem Remedies en de groepen

Dr. Edward Bach bestudeerde het gedrag en met name de stemmingen en emoties van mensen. Die deelde hij in zeven groepen in, namelijk:

1. Angst
2. Onzekerheid
3. Onvoldoende interesse in het hier en nu
4. Eenzaamheid
5. Overgevoeligheid
6. Moedeloosheid en wanhoop
7. Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.

Reageren is niet mogelijk