Deelnamevoorwaarden en restitutie

Deelnamevoorwaarden

De workshops en cursussen bieden hulp voor zelfhulp, en vervangen op geen enkele wijze noodzakelijke medische of therapeutische hulp. Je neemt deel op eigen verantwoordelijkheid en Hanneke noch Clarityvoorjou! noch de verblijfplaats kan aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen en/of letsel opgedaan tijdens de workshop of als vermeend gevolg ervan. Alle deelnemers zijn tijdens de workshop of cursus zelf verantwoordelijk voor wat ze doen, geven, zeggen, ontdekken en ervaren. Zijn er bijzondere psychische of fysieke omstandigheden dan licht je Hanneke hierover in voor aanvang van de workshop. Dit ontslaat je niet van je eigen verantwoordelijkheid. Het is niet toegestaan om opnames te maken. Workshops kunnen alleen als geheel gevolgd worden, gedeeltelijke deelname is niet mogelijk.

Restitutie

Je kunt tot 1 week voor de eerste bijeenkomst of cursusdag kosteloos annuleren. Daarna wordt geen restitutie meer gegeven. Als de cursus open is voor iedereen kun je voor de eerste bijeenkomst nog kosteloos iemand anders in jouw plaats laten meedoen. Na de eerste bijeenkomst is dat niet meer mogelijk.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.