Disclaimer

Op 14 december 2012 werd in Nederland een volgende fase van de Codex Alimentarius (EU-regelgeving) van kracht. Deze wet bepaalt dat gezondheidsclaims bij o.a. voedingsmiddelen, vitamines en voedingssupplementen in de meeste gevallen niet meer zijn toegestaan. Daarom benadrukken we dat ALLE teksten van clarityvoorjou! ‘blogs’ zijn met hierin beschrijvingen van eigen ervaringen en eigen meningen en samenvoegen van kennis met de bedoeling een discussie/interactie op gang te brengen. Dit is mijn redactionele vrijheid. Dit geldt voor de gehele website en elk afzonderlijk blog. Clarityvoorjou! en Hanneke Sloof hebben geen intentie om gezondheidsclaims te doen. Het is raadzaam bij medische klachten altijd een professionele expert/medicus in te schakelen.

Bij het verstrekken van alle informatie op www.clarityvoorjou.nl beroep ik me op het mij toekomende recht op vrijheid van meningsuiting, zoals dat onder meer wordt gewaarborgd in artikel 10 lid 1 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden.

Reacties zijn gesloten.